X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do i prevent past seaches or visits from appearing every time i type in www

Được đăng

Please reply by email

Please reply by email

Giải pháp được chọn

The Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar support documentation has more information about how to hide your bookmarks, history and tabs from the Firefox location bar.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
  • Google Update
  • Office Live Update v1.3
  • Picasa plugin
  • NPWLPG

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
573 giải pháp 4884 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar support documentation has more information about how to hide your bookmarks, history and tabs from the Firefox location bar.

Hope this helps.

The [https://support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-search-firefox-bookmarks-history-tabs#w_changing-your-location-bar-settings Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar] support documentation has more information about how to hide your bookmarks, history and tabs from the Firefox location bar. Hope this helps.