X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

The link to how to upgrade to Windows 7, 8 or 10, on the Firefox alert to end of support of Vista, does not work.

Được đăng

How do I upgrade from Vista to Windows 7 on a PC bought in the Vista year(s)? - for free too.

How do I upgrade from Vista to Windows 7 on a PC bought in the Vista year(s)? - for free too.

Giải pháp được chọn

You cannot upgrade to Windows 7 for free. You can either buy Windows 7 (Windows 10 would be better) if your computer can run it, or purchase a new computer. Windows Vista is no longer safe to use online.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.16
 • Google Update
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Next Generation Java Plug-in 11.144.2 for Mozilla browsers
 • Shockwave Flash 30.0 r0
 • 5.1.50709.0
 • VLC media player Web Plugin
 • NPWLPG
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
1525 giải pháp 10617 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You cannot upgrade to Windows 7 for free. You can either buy Windows 7 (Windows 10 would be better) if your computer can run it, or purchase a new computer. Windows Vista is no longer safe to use online.

You cannot upgrade to Windows 7 for free. You can either buy Windows 7 (Windows 10 would be better) if your computer can run it, or purchase a new computer. Windows Vista is no longer safe to use online.