X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

even though I have firefox installed, it doesnt show in my mac applications, and then it disapears from the dock when i shut down Have to reload

Được đăng

Why doesnt it show in Mac applications? All the solutions on line refer back to finding it there.

Why doesnt it show in Mac applications? All the solutions on line refer back to finding it there.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
615 giải pháp 5128 câu trả lời
Được đăng

This is a duplicate of I get a ? mark in my apple dock replacing the Firefox logo and it won't open. Please direct all possible solutions to that thread.

In the future, please respond in your original thread. Opening duplicate threads does not get your issue fixed faster and it will make it difficult for the support forum volunteers to track your issue.

Thanks.

This is a duplicate of [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1222779 I get a ? mark in my apple dock replacing the Firefox logo and it won't open]. Please direct all possible solutions to that thread. In the future, please respond in your original thread. Opening duplicate threads does not get your issue fixed faster and it will make it difficult for the support forum volunteers to track your issue. Thanks.