Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

i dont know how to put it but my sound icon thing jsut keeps going

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

seen in the pic u can see there to many icon and that just from opening it and closing it


ive tried re downloading clearing cookies


i had to link it it taking to long to upload https://imgur.com/a/eOTiog8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Let's continue this here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1222133 This is a Duplicate Question