X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

My previous question failed to say that I use a laptop computer w/a touchpad. So sorry! Thanks.

Được đăng

Previous question: Problem with mouse pointer jumping up and down very quickly as if controlled by someone high on caffeine and jittery wanting to drive me crazy :)...I have no control over it. It will move side to side and leave the screen even...just have to be patient and try to 'catch it' when it reappears. The original question concerning this problem failed to mention that I use a Lenova ThinkPad laptop computer with a touchpad mouse. Thank you for the 2 replies I have received...would the recommendation still apply? Thank you.

Previous question: Problem with mouse pointer jumping up and down very quickly as if controlled by someone high on caffeine and jittery wanting to drive me crazy :)...I have no control over it. It will move side to side and leave the screen even...just have to be patient and try to 'catch it' when it reappears. The original question concerning this problem failed to mention that I use a Lenova ThinkPad laptop computer with a touchpad mouse. Thank you for the 2 replies I have received...would the recommendation still apply? Thank you.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60434 câu trả lời
Được đăng

Original question: https://support.mozilla.org/questions/1221984 Mouse pointer moves on it's own...hard to control.

Original question: https://support.mozilla.org/questions/1221984 Mouse pointer moves on it's own...hard to control.