Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

после обновления вернул назад версию 50.1 (новая не устраивает), но при этом пропали все закладки и не восстанавливаются (не проходит импорт из html-файла)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

пользовался мозиллой 50.1, обновился до 60 - не понравилось, установил опять 50.1 - пропали все закладки. При попытке импортировать закладки из html-файла ничего не происходит - список закладок остается пуст. Так же в списке закладок недоступны почти все элементы управления закладками (добавить, удалить и т.д.). Но при этом закладки где-то существуют, т.к. если я набираю адрес, имеющийся у меня в закладках, то он помечен (звездочка закрашена). как вернуть закладки, чтобы они нормально отображались?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options