X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Can I save .exe files automatically without the pop-up Windows?

Được đăng

The .exe files don't have the option to auto save to the download folder. How can I make .exe files to save without asking? Other extensions can be added to the list and managed.

The .exe files don't have the option to auto save to the download folder. How can I make .exe files to save without asking? Other extensions can be added to the list and managed.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

user633449 1539 giải pháp 10745 câu trả lời
Được đăng

Duplicate, please continue the thread at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1221094

Duplicate, please continue the thread at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1221094