Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox windows are all white and blank.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6185 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

On Windows 10 Latest Update.

Firefox is all white and blank. I can guess where the interface is and I restart in safe mode with add-ons disabled. When in Safe Mode it appears as normal. I checked my add-ons and removed them but it didn't help.

I tried a complete uninstall of Firefox>restart of my computer>reinstall and no change.

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode

Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.


It could be Hardware Acceleration. How to disable Hardware Acceleration {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode

Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes). If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.


It could be Hardware Acceleration. How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

That did it, phewww Thank you.

more options

Glad to help. Safe Surfing.