Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Kaspersky extension disabled but Firefox still very slow

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 354 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I use Windows 7. The problem started when Kaspersky beefed up its security yesterday, I've tried Safe start with extensions disabled but it makes no difference. I also have Malwarebytes running in the background. I've tried to uninstall this several times but am unable to do so. I have no other extensions active as far as I can see, and in fact the Kaspersky one was already disabled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn