X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Even if html/json works will it may stilll miss some bms either in,when "browser switching" or "ff version switching"?

Được đăng

locking as a similar topic here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219945

Even if html/json works will it may stilll miss some bms either in,when "browser switching" or "ff version switching"?

''locking as a similar topic here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219945'' Even if html/json works will it may stilll miss some bms either in,when "browser switching" or "ff version switching"?

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

You could not have asked that in your other question.....

If save as a HTML file no, unless it gets corrupted some how in your storage of it. Mine are originally from 1995, so no. You can also put it into any HTML Editor and edit it, but if screw with Folders, which do not show you screwed it. You can see how it works if ever do.

You could not have asked that in your other question..... If save as a HTML file no, unless it gets corrupted some how in your storage of it. Mine are originally from 1995, so no. You can also put it into any HTML Editor and edit it, but if screw with Folders, which do not show you screwed it. You can see how it works if ever do.