Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Even if html/json works will it may stilll miss some bms either in,when "browser switching" or "ff version switching"?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

locking as a similar topic here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219945

Even if html/json works will it may stilll miss some bms either in,when "browser switching" or "ff version switching"?

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You could not have asked that in your other question.....

If save as a HTML file no, unless it gets corrupted some how in your storage of it. Mine are originally from 1995, so no. You can also put it into any HTML Editor and edit it, but if screw with Folders, which do not show you screwed it. You can see how it works if ever do.