X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Changing the stored cache size

Được đăng

In the previous version of Firefox, I had an optin to define the maximum cache size stored on my machine. Is there a way to do this in version 60.0.1?

In the previous version of Firefox, I had an optin to define the maximum cache size stored on my machine. Is there a way to do this in version 60.0.1?

Giải pháp được chọn

You will have to modify the related pref(s) directly on the about:config page.

  • browser.cache.disk.capacity (max: 1048576; 1024 MB)
  • browser.cache.disk.smart_size.enabled

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 3

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17535 giải pháp 158559 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You will have to modify the related pref(s) directly on the about:config page.

  • browser.cache.disk.capacity (max: 1048576; 1024 MB)
  • browser.cache.disk.smart_size.enabled

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

You will have to modify the related pref(s) directly on the <b>about:config</b> page. *browser.cache.disk.capacity (max: 1048576; 1024 MB) *browser.cache.disk.smart_size.enabled You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *http://kb.mozillazine.org/about:config