X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Post data lost in php on refresh

Được đăng
I need help with this question: https://stackoverflow.com/questions/50580123/losing-post-data-after-a-submitted-multipart-form-data-form-reloadfirefox it chrome and opera tend to work fine.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

Shadow110 1072 giải pháp 14836 câu trả lời
Được đăng

Some discussion going on here for something on forms : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219615

Some discussion going on here for something on forms : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1219615