X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

HELP ME DISCONNECT SEARCHLOCK

Được đăng

HELP ME DISCONNECT SEARCHLOCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HELP ME DISCONNECT SEARCHLOCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giải pháp được chọn

You can uninstall extensions via the about:addons page ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions).

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17759 giải pháp 160601 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can uninstall extensions via the about:addons page ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions).

See:

You can uninstall extensions via the about:addons page ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions). See: * "https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-or-remove-add-ons" * "https://support.mozilla.org/en-US/kb/uninstalling-toolbars"