Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't change the lanuage into german. Always menu bar appears in English

  • 1 trả lời
  • 28 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Wenn ich auf Option gehe um die in dem Menu und Taskbar angezeigte Sprache in Deutsch zu ändern, geschieht nichts. Sobald ich Firefox neu starte wird alles wieder auf English angezeigt.

MfG

Tất cả các câu trả lời (1)

more options