Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncronization does not work.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am trying to synchronize Firefox on all my devices, but it does not take. Why ?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I called for more help.

We need to look at the sync logs.

Type about:sync-log<enter> in the address bar.

Open the last file created and Copy its contents Now Paste it into this forum.

more options

Here is the file you requested.

Index of file:///C:/Users/Sylvie/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/abf8k7cy.default-1519600237525/weave/logs/

Up to higher level directory Name Size Last Modified File:error-sync-1526179616815.txt 4 KB 5/12/2018 10:46:56 PM File:error-sync-1526215123890.txt 4 KB 5/13/2018 8:38:44 AM File:error-sync-1526216079411.txt 3 KB 5/13/2018 8:54:39 AM File:error-sync-1526695145304.txt 4 KB 5/18/2018 9:59:05 PM File:error-sync-1526696066427.txt 4 KB 5/18/2018 10:14:26 PM File:error-sync-1526698035892.txt 4 KB 5/18/2018 10:47:15 PM File:error-sync-1526711256402.txt 4 KB 5/19/2018 2:27:36 AM File:error-sync-1526763619213.txt 4 KB 5/19/2018 5:00:19 PM File:error-sync-1526827186528.txt 4 KB 5/20/2018 10:39:46 AM File:error-sync-1526941789889.txt 4 KB 5/21/2018 6:29:50 PM File:error-sync-1526942694872.txt 22 KB 5/21/2018 6:44:55 PM File:error-sync-1526943017454.txt 4 KB 5/21/2018 6:50:17 PM File:error-sync-1526943050474.txt 4 KB 5/21/2018 6:50:50 PM File:error-sync-1526987027023.txt 4 KB 5/22/2018 7:03:47 AM File:error-sync-1527018848444.txt 4 KB 5/22/2018 3:54:09 PM

more options

FredMcD said

Type about:sync-log<enter> in the address bar.

Open the last file created and Copy its contents
Now Paste it into this forum.