X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I remove Veritas, a "tab" application?

Được đăng

Under "tab" in Firefox, Veritas has been installed. I neither did it nor do I want it. I cannot get rid of it. How can I do this?

Under "tab" in Firefox, Veritas has been installed. I neither did it nor do I want it. I cannot get rid of it. How can I do this?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Plugin that detects installed Citrix Online products (visit www.citrixonline.com).
  • Displays Java applet content, or a placeholder if Java is not installed.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

That doesn't come from FF and sounds more like a malware install.

That doesn't come from FF and sounds more like a malware install.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17530 giải pháp 158511 câu trả lời
Được đăng

Can you attach a screenshot?

Can you attach a screenshot? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-create-screenshot-my-problem *use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot