Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am dealing with a problem in the Firefox Browser that is putting bitcoin-like icons in my browser's toolbar.

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I am dealing with a problem in the Firefox Browser that is putting bitcoin-like icons in my browser's toolbar. The browser is also repeatedly prompting me to perform updates. To me this seems like virus-like activity. Is it a virus that you have documented?


Matthew Motyl


edited out email from public and search/spam bots view.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

It may be a virus. Got any spreenshot of it?

Check the Addons' list, if there anything suspicious.

more options

And the screenshot that the browser would not let me upload...

more options

Here is the comparison shot with Internet Explorer...

more options

It's a website font issue, harmless.