Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

Firefox about protocol broken since v59?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 211 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi samktan

more options

Ever since Firefox v59 (or was it v58) with the Quantum engine, the 'about:' protocol stopped working. In earlier versions, 'about:' would give information about the version of Firefox, version number, build number, etc. Now it just says "Hmm. That address doesn’t look right." Will this ever be fixed or is it gone forever?

Giải pháp được chọn

Page about: is gone forever.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1408044

But the protocol is not broken. Check the about:about page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Page about: is gone forever.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1408044

But the protocol is not broken. Check the about:about page.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

Thanks for the reply, sad to see it go but at least now I know what happened.