Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Here is the crash report Id. bp-3fd8a69b-355f-48fc-83c2-30a2f0180507 Please help me decipher it so I can find out why I am having problems. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please post the above in your original question use the below URL: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1216874 Duplicate.

Được chỉnh sửa bởi Shadow110 vào