Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account locked

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My email account was locked due to a temporary issue with my email provider. I need a way to unlock my email account.

The exact issue is: Sorry We've Locked Your Account

The confirmation email we sent to (email address) was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

My email account was locked due to a temporary issue with my email provider. I need a way to unlock my email account. The exact issue is: Sorry We've Locked Your Account The confirmation email we sent to (email address) was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Just to be clear this is with a Firefox Sync Account.

more options

I called an administrator. Please wait

more options

Giải pháp được chọn