X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I removed an extension from my toolbar. How can I put it back?

Được đăng

Whenever I go to my downloaded extensions, I see that I still have it, but there isn't any options to open it or to be able to pin it back.

Whenever I go to my downloaded extensions, I see that I still have it, but there isn't any options to open it or to be able to pin it back.

Giải pháp được chọn

Remove From Toolbar would normally move the button to the Customize palette. If you do not find the button then try Restore Defaults.

What extension is this about?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Moderator
5391 giải pháp 40026 câu trả lời
Được đăng

See this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Then look for the toolbar button for that extension in the Customize Firefox palette. Drag that button to where you want it.

See this: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars Then look for the toolbar button for that extension in the Customize Firefox palette. Drag that button to where you want it.

Người tạo câu hỏi

It's an extension that was added. When I go to the customization screen, there isn't any extensions to add to the toolbar.

It's an extension that was added. When I go to the customization screen, there isn't any extensions to add to the toolbar.
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17346 giải pháp 156811 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Remove From Toolbar would normally move the button to the Customize palette. If you do not find the button then try Restore Defaults.

What extension is this about?

Remove From Toolbar would normally move the button to the Customize palette. If you do not find the button then try <u>Restore Defaults</u>. What extension is this about?