Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

asked for password reset

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bernvern

more options

asked for a password reset as even though I am sure of my username and password for some reason it says it is invalid, but now cannot log into my email account to use the password reset link?

Giải pháp được chọn

Hi Fred thanks, I cannot quite figure out what was going on because I was sure the username and password were correct but I kept getting an error message. I restarted my laptop and for some unknown reason, it came right of its own accord. appreciate your help,

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I called an administrator. Please wait

more options

Giải pháp được chọn

Hi Fred thanks, I cannot quite figure out what was going on because I was sure the username and password were correct but I kept getting an error message. I restarted my laptop and for some unknown reason, it came right of its own accord. appreciate your help,