Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is GetImage and why is it showing up after an update and why is it in computer script which I cannot read?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

Giải pháp được chọn

HI, where is the code turning up ? There is a add-on called Getimage for Facebook https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/ but it is not compatible with 57+. Did you have the add-on installed before updating to 57+ ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

HI, where is the code turning up ? There is a add-on called Getimage for Facebook https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/ but it is not compatible with 57+. Did you have the add-on installed before updating to 57+ ?