Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

firefox stops my Lexmark 3500-4500 series printer from connecting to my Windows 10 PC

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1208898 thread.

the printer & pc say Firefox will not allow my Lexmark 3500-4500 series printer to connect my pc, Why does firefox refuse ?

Được chỉnh sửa bởi James vào