Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant play mp3 files on websites

  • 61 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 307 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi supercain3

more options

Hi,

I have a html5 chat where you can send mp3 sounds so everyone else in the room can hear them but not if you have firefox. Why is that? It works fine on chrome and every other browser.

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

They say something like they dont support it for now so now I am really done for.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4