Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I use OS Windows XP

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I use OS Windows XP and version of Mozilla for this OS is 52.0.1 and this version is no longer offered. Should I refuse to use Mozilla? or Where can I download the old official version?

I use OS Windows XP and version of Mozilla for this OS is 52.0.1 and this version is no longer offered. Should I refuse to use Mozilla? or Where can I download the old official version?

Giải pháp được chọn

m0dem said

I use OS Windows XP and version of Mozilla for this OS is 52.0.1 and this version is no longer offered. Should I refuse to use Mozilla? or Where can I download the old official version?

Hi,

The latest ESR version is 52.6.0, which you can download from here :

https://www.mozilla.org/firefox/organizations/all/

Also see : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.6.0/releasenotes/

For future releases, see :

https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

m0dem said

I use OS Windows XP and version of Mozilla for this OS is 52.0.1 and this version is no longer offered. Should I refuse to use Mozilla? or Where can I download the old official version?

Hi,

The latest ESR version is 52.6.0, which you can download from here :

https://www.mozilla.org/firefox/organizations/all/

Also see : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.6.0/releasenotes/

For future releases, see :

https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar