Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to have a Firefox browser without "Recommended by Pocket [Info] The most interesting stories on the web, "? Thanks. Joe

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I and my staff have a lot of work to do. I've been advised by a company that I'm currently using for my electronic health records that you are they're preferred browser. You used to be mine before you started including a bunch of crap for my staff to be distracted by from "Pocket". How can I get a clean version of Mozilla without the Pocket crap for everyone to waist 1-2 hours talking about on my companies dime? Joe

Tất cả các câu trả lời (1)

more options