Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

https://youtu.be/GOMIBdM6N7Q

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 90 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

Page turning machine.

Who is in charge of developing Rube Goldberg devices? Firefox should apply for the Guinness book of world records due to the unneeded complexity of the browser. They would probably lose out to Microsoft though.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Since that isn't a FF site nor FF has anything to do with the listed site they have no responsibility to what sites does and doesn't do. So either the question is help with a FF problem or not?

more options

I think the OP would prefer to continue in this thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206216

(merely 'venting' here .... letting off steam. )