X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Firefox keeps crashing when I open it even in safe mode as soon as I hit a new tab button. I tried clearing cache and cookies too...not sure if they cleared. Suggestions?

Thanks!


Crash ID: bp-2fc45667-7d5c-4215-84f8-517651180220

Firefox keeps crashing when I open it even in safe mode as soon as I hit a new tab button. I tried clearing cache and cookies too...not sure if they cleared. Suggestions? Thanks! Crash ID: bp-2fc45667-7d5c-4215-84f8-517651180220

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4306 giải pháp 60423 câu trả lời
Được đăng

Product Firefox Release Channel release Version 58.0.2 Build ID 20180206200532 OS OS X 10.10 OS Version 10.10.5 14F1713

bp-2fc45667-7d5c-4215-84f8-517651180220 Signature: mozilla::dom::PerformanceMainThread::IsPerformanceTimingAttribute


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Safe websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Product Firefox Release Channel release Version 58.0.2 Build ID 20180206200532 OS OS X 10.10 OS Version 10.10.5 14F1713 bp-2fc45667-7d5c-4215-84f8-517651180220 Signature: mozilla::dom::PerformanceMainThread::IsPerformanceTimingAttribute ---------------- Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Safe''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia