X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

All passwords lost on PC but not from iPhone. Sync is not restoring them.

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

I'm not sure how but I've lost all my Firefox passwords on my PC. I sync with my iPhone's Firefox and they are all still there (thankfully). Syncing is not restoring the passwords on my PC. I also do not have an 'old Firefox" folder on my desktop. Both browsers are properly logged in for syncing. Any suggestions for fixes?

I'm not sure how but I've lost all my Firefox passwords on my PC. I sync with my iPhone's Firefox and they are all still there (thankfully). Syncing is not restoring the passwords on my PC. I also do not have an 'old Firefox" folder on my desktop. Both browsers are properly logged in for syncing. Any suggestions for fixes?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 28.0 r0

Ứng dụng

  • User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin thêm