X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox ESR 52.6.0 on Solaris

Được đăng

Hi, I'm on Solaris 11.3 (don't ask me why) and I install Firefox ESR 52 for Solaris but it's very unstable so I want to update it to Firefox ESR 52.6.0 (the latest), but I don't find any .pkg file for Solaris or Source code to compile.

Can you help me??

Hi, I'm on Solaris 11.3 (don't ask me why) and I install Firefox ESR 52 for Solaris but it's very unstable so I want to update it to Firefox ESR 52.6.0 (the latest), but I don't find any .pkg file for Solaris or Source code to compile. Can you help me??

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0

Thông tin chi tiết

Mkll 314 giải pháp 1978 câu trả lời
Được đăng

You can get a copy of 52.6.0 ESR from here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.6.0esr/

For the package you are requesting you can get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/contrib/

You can get a copy of 52.6.0 ESR from here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.6.0esr/ For the package you are requesting you can get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/contrib/

Được chỉnh sửa bởi Mkll vào

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17680 giải pháp 159921 câu trả lời
Được đăng
See: *https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/contrib/

Người tạo câu hỏi

Mkll said

You can get a copy of 52.6.0 ESR from here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.6.0esr/ For the package you are requesting you can get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/contrib/

But what do I do to update my Firefox ESR 52.0.0 to 52.6.0 when I'm on Solaris?

''Mkll [[#answer-1072390|said]]'' <blockquote> You can get a copy of 52.6.0 ESR from here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.6.0esr/ For the package you are requesting you can get it here: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/contrib/ </blockquote> But what do I do to update my Firefox ESR 52.0.0 to 52.6.0 when I'm on Solaris?