X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How to track when is the next version going to release?

Được đăng

We belong to a product domain and we have a HTML player it happens sometimes that application works in some version and stops working on release of next, Would guide me to any blog which can be followed which tracks the release of beta version of Chrome browsers so that as testers we can proactively test and close the issue before the browser gets live?

We belong to a product domain and we have a HTML player it happens sometimes that application works in some version and stops working on release of next, Would guide me to any blog which can be followed which tracks the release of beta version of Chrome browsers so that as testers we can proactively test and close the issue before the browser gets live?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Please continue here :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1202171

(duplicate)

Please continue here : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1202171 (duplicate)