X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I set the right margin for posts on a voy forum?

Được đăng

I want to have my posts on Voy Forums to be about 4 to 5 inches wide. Now when I type a post, it fills the whole page and it's hard for people to follow. I need to set the default margin for posts. How can I do that without having to use the "Enter Key"?

I want to have my posts on Voy Forums to be about 4 to 5 inches wide. Now when I type a post, it fills the whole page and it's hard for people to follow. I need to set the default margin for posts. How can I do that without having to use the "Enter Key"?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your post duplicated. I replied over here: https://support.mozilla.org/questions/1200919

Whoops, your post duplicated. I replied over here: https://support.mozilla.org/questions/1200919