X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

extensions keyboardshortcut

Được đăng

hello ı need to open my firefox extensions with keyboardshortcut like (ctrl+shift+w) ı need to do it pleasee help me ı could not find any way to open it with keyboard shortcuts help meee

hello ı need to open my firefox extensions with keyboardshortcut like (ctrl+shift+w) ı need to do it pleasee help me ı could not find any way to open it with keyboard shortcuts help meee

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8695 giải pháp 71076 câu trả lời
Được đăng

Oh, your post duplicated. I replied here: https://support.mozilla.org/questions/1200525

Oh, your post duplicated. I replied here: https://support.mozilla.org/questions/1200525