X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I find the question I asked earlier today, to see if there is an answer?

Được đăng

The question was about unchecking hardware acceleration.

The question was about unchecking hardware acceleration.

Giải pháp được chọn

At the top of the page you'll see a drop down menu with your username on it, click it and then click 'My Questions'

If this answered your question, mark as solution.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Mkll 314 giải pháp 1978 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

At the top of the page you'll see a drop down menu with your username on it, click it and then click 'My Questions'

If this answered your question, mark as solution.

At the top of the page you'll see a drop down menu with your username on it, click it and then click 'My Questions' If this answered your question, mark as solution.