X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After update to version 57 firefox no longer asks for master password to access stored passwords

Được đăng

I've just tried looking at saved passwords. In the past I needed to enter a master password to do this. But now the saved passwords can be displayed without entering the master password.

I've just tried looking at saved passwords. In the past I needed to enter a master password to do this. But now the saved passwords can be displayed without entering the master password.

Giải pháp được chọn

Is there still a checkmark for using the master password?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins

What happens if you remove the checkmark to use master password?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17536 giải pháp 158571 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Is there still a checkmark for using the master password?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins

What happens if you remove the checkmark to use master password?

Is there still a checkmark for using the master password? *Options/Preferences -> Privacy & Security: Logins What happens if you remove the checkmark to use master password?

Người tạo câu hỏi

No, the "Use a master password" check box was not checked. I checked it, then clicked change master password. The "Current Password" field said "not set".

No, the "Use a master password" check box was not checked. I checked it, then clicked change master password. The "Current Password" field said "not set".

Người tạo câu hỏi

I think I am mistaken. I have the master password enabled in Thunderbird. I must have turned if off in Firefox some time ago. I haven't had an "Enter master password" prompt in Firefox for ages, but its come back now that I've reenabled the Master password feature. Sorry for wasting your time.

I think I am mistaken. I have the master password enabled in Thunderbird. I must have turned if off in Firefox some time ago. I haven't had an "Enter master password" prompt in Firefox for ages, but its come back now that I've reenabled the Master password feature. Sorry for wasting your time.