Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open Bookmark Sync

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Mozilla claims that it is open. But if i try to sync my bookmarks, it is as closed as Google. It would be a chance to get Users back that left Firefox because of problems with version 57, if sync would provide an App for Chrome and IE so that i could use another browser if i had problems with Firefox. At the current, i have to change to Chrome completely when i have Sites that do not work with Firefox 57 any more. And there are many sites that do not work or are very slow with Firefox 57.

So my Question is: Will Firefox be open?

Regards

Eric

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Firefox Sync feature is meant to share data among Firefox browsers.

Perhaps there is or could be an add-on that synchronizes Firefox bookmarks to your Google account.

You can give further feedback here: