Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I use Firefox when version 57.0 uses 100% of CPU always?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Latest version of Firefox is unusable due to constant 100% CPU usage. I need a solution.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Mine says 4% CPU, 25% MEMORY

- - - - - - - - -

Operating System Windows 10 Pro 64-bit CPU Intel Core i7 6700 @ 3.40GHz 77 °F Skylake 14nm Technology RAM 16.0GB Dual-Channel Unknown @ 1063MHz (15-15-15-36) Motherboard HP 802F (CPU0) Graphics HP E272q (2560x1440@59Hz) Intel HD Graphics 530 (HP) Storage 256GB Crucial_CT275MX300SSD1 (SSD) 70 °F Optical Drives hp HLDS DVDRW GUD1N Audio Realtek High Definition Audio

more options

Of that, FF57 is at CPU 1.1%, and FF57 memory is 900 MB

Được chỉnh sửa bởi sludge7051-x vào

more options

Could you try restarting Firefox in its Safe Mode? In Safe Mode, Firefox temporarily deactivates extensions, hardware acceleration, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox.

If Firefox is running: You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" button > Restart with Add-ons Disabled
  • Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

Both scenarios: A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any improvement?