X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I get Firefox to open every new tab, in a Google window?

Được đăng

I have a 6 year old Dell XPS, running Windows 10. I think the above covers it!

I have a 6 year old Dell XPS, running Windows 10. I think the above covers it!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

user1422915 5 giải pháp 14 câu trả lời
Được đăng

If you mean you want to replace the new tab page with Google, you can use this extension: https://addons.mozilla.org/addon/new-tab-override/

If you mean you want to replace the new tab page with Google, you can use this extension: https://addons.mozilla.org/addon/new-tab-override/