Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Jak w Firefox 57 przenieść pasek kart na dół?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

Jak w Firefox 57 przenieść pasek kart na dół? Opcji about:config i browser.tabs.onTop = false nie ma w tej wersji a pasek kart na górze jest niekomfortowy

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Duplicate thread closed regardless of threads being in different languages. I gave you an answer over at your other question.