X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Jak w Firefox 57 przenieść pasek kart na dół?

Được đăng

Jak w Firefox 57 przenieść pasek kart na dół? Opcji about:config i browser.tabs.onTop = false nie ma w tej wersji a pasek kart na górze jest niekomfortowy

Jak w Firefox 57 przenieść pasek kart na dół? Opcji about:config i browser.tabs.onTop = false nie ma w tej wersji a pasek kart na górze jest niekomfortowy

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 15.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

Moses
  • Moderator
459 giải pháp 3608 câu trả lời
Được đăng

Duplicate thread closed regardless of threads being in different languages. I gave you an answer over at your other question.

Duplicate thread closed regardless of threads being in different languages. I gave you an answer over at your other question. *https://support.mozilla.org/en-US/questions/1186639