Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I unblock advertisements for the current web page only?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Webpage states that ads must be unblocked in order to remain on the page. How do I unblock my ad blocker for one occasion such as this? I have loaded an ad-on that contains an advertisement blocker, but not sure which one nor do I know how to check which one. Firefox 40.0.2 on MacBook using OS 10.7.5 Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the ad-blocker options you are using and tell it not to block that site.