X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

why u disable my idm i w ant it enable sir tq

Được đăng

i want to eanble i wish u will guide me tq

i want to eanble i wish u will guide me tq

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 26.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi   ! Would you please take a look at this : https://www.internetdownloadmanager.com/support/firefox8_integration.html You could try one of these instead : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/download-with-idm/?src=search or : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-with-idm/?src=search