X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I activate notifications on a specific website?

Được đăng

I want to activate notifications on a specific website but I can't find the option.

I want to activate notifications on a specific website but I can't find the option.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 24.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8950 giải pháp 73359 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1171406

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1171406