Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I allow access to only two websites using win 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zilmar

more options

I am the admin using Panasonic CF20s in an EMS system trying to set up a user account will limit access on firefox to only two websites. how do I do this? I also need them to not be able to change any setting.

I am the admin using Panasonic CF20s in an EMS system trying to set up a user account will limit access on firefox to only two websites. how do I do this? I also need them to not be able to change any setting.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello!

Take a look on this add-on: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mkiosk/