X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

manage add ons no longer on menu.

Được đăng

the manage add ons is no longer on the menu. Why?

the manage add ons is no longer on the menu. Why?

Giải pháp được chọn

If you right click your menu to customize, is the Add-ons icon on the tray in the middle of your screen? From there you can right click Add-ons, to add to menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 17.9.20044
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • The plugin allows you to have a better experience with Microsoft SharePoint
  • NPWLPG
  • Shockwave Flash 26.0 r0
  • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 12.2.5.195
  • 5.1.50907.0
  • Unity Player 5.3.6f1
  • VLC media player Web Plugin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Thông tin chi tiết

Zachary_ 30 giải pháp 191 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

If you right click your menu to customize, is the Add-ons icon on the tray in the middle of your screen? From there you can right click Add-ons, to add to menu.

If you right click your menu to customize, is the Add-ons icon on the tray in the middle of your screen? From there you can right click Add-ons, to add to menu.

Người tạo câu hỏi

Thank you so much Zachary,you just made my day!!

Thank you so much Zachary,you just made my day!!