Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to downgrade plugin ( in my case 'rested' ) to previous version?

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 805 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi salamander23

more options

need instructions

Giải pháp được chọn

Yes it is.

All you have to do is:

 1. go to the addon's page at addons.mozilla.org
  • click Info located on the right side of About this Add-on
  • or scroll to the bottom and open the Version information tab
 2. click See complete version history >>
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Yes it is.

All you have to do is:

 1. go to the addon's page at addons.mozilla.org
  • click Info located on the right side of About this Add-on
  • or scroll to the bottom and open the Version information tab
 2. click See complete version history >>