X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

HELP HELP HELP F****** HELP ME

Được đăng

None of my questions are complicated at all! Does anyone even go on these? Someone help me! For one all I need it a tutorial! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1164048

Why is it so hard to get some simple help?? Who am I supposed to go to, f****** Geek Squad?

None of my questions are complicated at all! Does anyone even go on these? Someone help me! For one all I need it a tutorial! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1164048 Why is it so hard to get some simple help?? Who am I supposed to go to, f****** Geek Squad?

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Giải pháp được chọn

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal.

wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 26.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Moses
  • Moderator
459 giải pháp 3607 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal.

wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Install wget by using either <code>brew install wget</code> or <code>sudo port install wget</code> in your Terminal. <code>wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</code> For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Được chỉnh sửa bởi Moses vào

Người tạo câu hỏi

Moses said

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal. wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Thank you thank you thank you! I'm deleting this thread now

''Moses [[#answer-978092|said]]'' <blockquote> Install wget by using either <code>brew install wget</code> or <code>sudo port install wget</code> in your Terminal. <code>wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</code> For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files </blockquote> Thank you thank you thank you! I'm deleting this thread now