X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

where do your screenshots go to

Được đăng

When you do a scrensbot where is it saved to ?

When you do a scrensbot where is it saved to ?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

bygabyga 15 giải pháp 171 câu trả lời
Được đăng

it appears to be the Download folder as set in Preferences > General

but you can always read where it is saved on the thumbnail that shows up after you take the screenshot with shift+F2 screenshot

it appears to be the Download folder as set in Preferences > General but you can always ''read'' where it is saved on the thumbnail that shows up after you take the screenshot with shift+F2 screenshot
bygabyga 15 giải pháp 171 câu trả lời
Được đăng
https://support.mozilla.org/en-US/questions/1164249#answer-977877