Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get emails when new updates come out

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bygabyga

more options

I am a sys admin at my job and I was trying to see if I could get emails for new Firefox updates.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

you can subscribe (to something) at www.firefox.com

or just Preferences > Advanced > Updates > check and notify

more options

KC_NETC_NAVY said

...emails for new Firefox updates.

https://lists.mozilla.org/listinfo/announce