Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to start in safe mode

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 13639 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jagman55

more options

Asking the question via FAQs doesn't bring up the "How", only who can't start in safe mode. How do we start in safe mode?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Instead of using the Mozilla search tool here, I used Bing and Bing found the answer here at Mozilla or (https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode?redirectlocale=en-US&redirectslug=Safe+Mode ).

more options

Giải pháp được chọn

more options

My FF 55.03 (64bit) ignores "Always ask you where to save files" in OPTIONS. It worked in Win 7 but never while FF was in Win 10. The suggestion was to try in SAFE MODE" to see, If it does, advise to make it work in Win 10 FF normal mode